Nieuws

Er worden veel onderwerpen behandeld tijdens Prinsjesdag. De WoonClub heeft een selectie gemaakt voor jou als woningeigenaar of woningzoekende. Dit zijn kort samengevat de belangrijkste punten:

Woningwaardegrens startersvrijstelling stijgt
Goed nieuws voor starters op de woningmarkt! Vanaf 2024 stijgt de woningwaardegrens voor de startersvrijstelling. De startersvrijstelling ofwel vrijstelling van overdrachtsbelasting is een regeling die starters ondersteunt bij het kopen van hun eerste woning. De vrijstelling was tot nu toe van toepassing op woningen met een waarde tot €440.000. Deze grens wordt per 2024 aanzienlijk verhoogd naar maar liefst €510.000. Uiteraard zijn er enkele voorwaarden verbonden aan de startersvrijstelling. Op de website van de Belastingdienst lees je alle ins en outs over deze aantrekkelijke maatregel voor starters.

Meer toezicht in de bouw
Vanaf 2024 wordt er stapsgewijs een nieuwe wet ingevoerd die erop toeziet dat de bouwkwaliteit in Nederland wordt verbeterd en de positie van de bouwconsument wordt versterkt. De zogenoemde Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) zal vanaf 2024 stapsgewijs worden ingevoerd. In het kort zorgt deze wet voor meer toezicht in de bouw, private kwaliteitsborging en meer aansprakelijkheid voor aannemers. Vooral bij de (ver)bouw van een woning in particulier opdrachtgeverschap zal het inschakelen van een kwaliteitsborger extra kosten met zich meebrengen. De gemeentelijke leges zullen naar verwachting dalen. Op de website van de Rijksoverheid lees je meer informatie over de Wkb.

Dat kost energie
In de afgelopen jaren heeft de energierekening een flinke impact gehad op onze maandelijkse woonlasten. De overheid riep een aantal maatregelen in het leven ter compensatie van deze forse kostenpost. In 2024 wijzigen de volgende zaken:

  1. De netbeheerkosten stijgen vanaf 2024. Op jaarbasis zal de gemiddelde stijging op circa €40 uitkomen. Daarmee betaalt een gemiddeld huishouden in 2024 zo’n €600 per jaar aan netbeheerkosten. Deze kosten zijn niet afhankelijk van het energieverbruik.
  2. Om huishoudens te compenseren voor de hoge belastingdruk en leveringstarieven werd het energieprijsplafond in het leven geroepen. In 2024 komt dit prijsplafond ten einde, hierdoor moeten huishoudens weer het volledige leveringstarief inclusief belasting betalen.
  3. De gemeentelijke energietoeslag voor huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum wordt in 2024 niet verlengd. Daarentegen blijft het Tijdelijk Noodfonds Energie wél van kracht. Huishoudens die (door het afschaffen van het energieprijsplafond en het vervallen van de gemeentelijke energietoeslag) hun energierekening niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op dit vangnet.
  4. Gelukkig is er ook goed nieuws! De salderingsregeling blijft in 2024 nog van kracht. Via de salderingsregeling kunnen huishoudens en kleine bedrijven zelfgeproduceerde elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnet en wegstrepen tegen hun eigen verbruik.

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod