Nieuws

Prinsjesdag 2023 is weer geweest. Ondanks dat we te maken hebben met een demissionair kabinet, zijn er ook nu weer enkele wijzigingen aangekondigd die betrekking kunnen hebben op jouw situatie. De WoonClub licht er enkele uit.

Economie en energie
Het kabinet heeft aangegeven de economische groei te willen stimuleren en vraagstukken rondom bijvoorbeeld de energietransitie op te lossen. Met de uitbreiding van de investeringssubsidie voor duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt hieraan bijgedragen. Deze wordt in 2024 namelijk verder uitgebreid. Dit is een subsidie voor woningeigenaren voor verduurzaming van de woning. Deze subsidie is te gebruiken voor isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers, aansluiting op een warmtenet en elektrische kookvoorzieningen.

Wonen en bouwen
Ook heeft het kabinet oog voor het stimuleren van betaalbare woningen. Tot en met 2030 moeten er 981.000 woningen bijkomen, waarvan twee derde betaalbaar voor mensen met een laag- of middeninkomen. Er komt een nieuwe ronde van de woningbouwimpuls die eind 2023 van start gaat. Hiermee kunnen gemeenten onder andere sneller starten met bouwen of nieuwe woningen betaalbaarder maken. Verder stijgt het potje van Startbouwimpuls (Sbi) van 250 miljoen naar 300 miljoen euro. Deze subsidie is bedoeld voor projecten die door veranderende economische omstandigheden en geldgebrek dreigen te moeten stoppen.

Armoede en koopkracht
Het kabinet heeft ook plannen gedeeld om de koopkracht van gezinnen met lage inkomens te verbeteren. Het kabinet trekt hiervoor 2 miljard euro uit en wordt onder andere ingezet voor:

  • Het verhogen van het kindgebonden budget voor het eerste kind naar maximaal €750 en voor het tweede en de volgende kinderen naar €883. Voor kinderen van 12-17 jaar geldt een verhoging van €400 per jaar.
  • Het verhogen van de arbeidskorting voor werkenden met een laag inkomen.
  • Het niet verder verlagen van de dubbele algemene heffingskorting op de bijstand. Hierdoor stijgen alle uitkeringen evenveel als het minimumloon.

Verder kunnen mensen die hun energierekening niet kunnen betalen, een beroep doen op het Tijdelijke Noodfonds Energie. Daarnaast krijgen ongeveer 6500 huishoudens, die onbedoeld een lager inkomen hebben dan het bijstandsniveau, de komende 4 jaar een tegemoetkoming. Deze tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor eventuele subsidies omdat hij niet meetelt voor het verzamelinkomen.

Zorg en gezondheid
De zorgpremie gaat ook in 2024 weer omhoog met ongeveer €12 per maand. Dit heeft te maken met de stijgende kosten in de zorg. Lage en middeninkomens worden via de zorgtoeslag deels gecompenseerd. De eenmalige verhoging van de zorgtoeslag in 2023 komt in 2024 wel te vervallen. Ook trekt het kabinet 345 miljoen euro uit voor het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor ouderen (WOZO).

Uitgelicht aanbod

Onze nieuwste woningen in beeld

Bekijk ons volledige aanbod