Wat is voorbehoud van financiering?

Je kunt je hypotheek pas regelen nadat het huis gekocht is. Toch wordt een koop al definitief drie dagen na het ondertekenen van het voorlopig koopcontract. Na het ondertekenen van het voorlopig koopcontract ben je nog niet de eigenaar van de woning. Pas na het plaatsen van de handtekeningen onder de leveringsakte bij de notaris ben je echt de eigenaar. Toch kun je in deze periode niet meer onder de koop uit. Met een voorbehoud van de financiering beperk je de financiële risico’s.

Wat houdt een voorbehoud van financiering in?

Het voorbehoud van financiering kan je als ontbindende voorwaarde opnemen in de koopovereenkomst. Na het sluiten van de overeenkomst heb je (meestal) nog zes tot acht weken de tijd voor het afsluiten van de hypotheek. Slaag je er niet in om de hypotheek rond te krijgen, dan kan je dankzij het financieringsvoorbehoud de koop nog ontbinden zonder financiële consequenties. Het voorbehoud geeft jou niet het recht om zomaar onder de koop uit te komen. Je moet kunnen aantonen dat jouw hypotheekaanvraag werd afgewezen door een (of meerdere) hypotheekverstrekker(s). Alleen als het financieren echt niet lukt, kun je de koop ontbinden.

Terug van weggeweest

In een lange periode, tot begin 2022, was de huizenmarkt overspannen. Er waren veel meer woningzoekenden dan beschikbare koopwoningen. Koos je als (potentiële) koper voor ontbindende voorwaarden? Dan stond je ten opzichte van andere geïnteresseerden met 1-0 achter. Er werd in deze periode veel gekocht zonder een (financierings)voorbehoud. In de huidige markt is het kiezen voor een voorbehoud van financiering weer gebruikelijker geworden.

Financiële risico’s

Het voorbehoud achterwege laten is niet zonder risico’s. Ook als het lijkt dat het krijgen van de hypotheek geen probleem is, kan er onverwachts toch een kink in de kabel komen. Je hebt bijvoorbeeld nog een BKR-registratie staan waar je niet aan hebt gedacht. Of je verliest in de tussentijd je baan door een reorganisatie. Neem het voorbehoud dus altijd op om er zeker van te zijn dat je geen groot financieel risico loopt.

Koop ontbinden zonder voorbehoud

Na het tekenen van de koopovereenkomst krijg je drie dagen bedenktijd. In deze periode ben je in de gelegenheid om, zonder financiële consequenties, alsnog van de koop af te zien. Is de bedenktijd verstreken? Dan is de koop definitief en – zonder ontbindende voorwaarden – niet meer te ontbinden zonder financiële gevolgen. In het koopcontract wordt een boetebeding opgenomen waar verkopers in zo’n geval aanspraak op kunnen doen. Wil je, om welke reden dan ook, alsnog van de koop afzien, dan bedraagt de boete meestal 10% van de koopsom. Haal jezelf dus geen onnodige risico’s op de hals en laat in de koopovereenkomst een (of meerdere) ontbindende voorwaarden opnemen.

Onze tips

Voor een vlotte verkoop.

Woningen worden tot in de kleinste details met elkaar vergeleken tegenwoordig, zorg er daarom voor dat je woning schoon en opgeruimd is.

Goede foto’s van jouw woning bevorderen de verkoop van de woning, plan de fotografie daarom op een mooie dag. Je verkoopt niet alleen je woning maar ook de sfeer.